perjantai 12. kesäkuuta 2015


Keravan linjastoehdotuksen kustannusten alentaminen

Keravan keväällä 2015 valmistuneen linjastoehdotuksen kustannukset ovat kohonneet ennakoitua suuremmiksi. Linjastoehdotus joudutaan nyt tarkistamaan kustannusten alentamiseksi. Suunnitelman tarkistaminen on aloitettu kesäkuussa ja uuden linjastoehdotuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2015 loppuun mennessä.

keskiviikko 1. huhtikuuta 2015

Linjastoehdotus valmistui!Keravan päivitetty linjastoehdotus nähtävillä suunnitelman nettisivuilla 

 

Kiitos hyvistä kommenteista Keravan linjastosuunnitelman 2016-2026 luonnokseen liittyen! Olemme nyt käyneet kaiken saamamme palautteen läpi ja muokanneet suunnitelmaa tältä pohjalta. Uusi versio suunnitelmasta (eli suunnitelmaehdotus) on nyt nähtävillä suunnitelman nettisivuilla:

Tavoitteena on, että uusi linjasto saataisiin käyttöön elokuusta 2016 alkaen.

Merkittävin muutos linjastoehdotuksessa aiempaan luonnokseen nähden on linjan 738 liikenteen säilyttäminen välillä Keravan asema - Helsinki; linjastoehdotuksesta linja löytyy numerolla 751. Uuden linjaston myötä linja 751 saa ruuhka-aikoina (blogissakin toivotun) tasaisen 30 minuutin vuorovälin.

Vastauksia linjastosta blogissa esitettyihin kysymyksiin


Missä sijaitsee linjan 751 Helsingin päätepysäkki?
Ajatuksenamme on, että linja päättyisi vielä tässä vaiheessa Rautatientorille ja myöhemmin, Kalasataman terminaalin valmistuttua linja voitaisiin päättää Kalasatamaan.

Onko yöliikenne unohdettu kokonaan?
Tarkoituksena on, että Keravan yöliikenne säilyisi uudessa linjastossa pitkälti nykyisenlaisena, eli puolenyön jälkeen yhteyksiä tarjottaisiin edelleen perjantai- ja lauantaiöisin linjoilla 651 ja 973 Keskustan, Kanniston, Sompion, Kalevan, Killan ja Ahjon suuntiin.

Jaakkolan koulun yhteydet?
Uutta linjastoa on valmisteltu yhteistyössä Keravan koulutoimen kanssa ja suunnittelussa on hyödynnetty tietoa siitä, miltä alueilta mihinkin kouluun kuljetaan. Tarkemmalla tasolla kouluyhteyksiin palataan vielä uuden linjaston käyttöönottoon liittyvässä reitti- ja aikataulusuunnittelussa.

Miten Kaskelan uudet asuinalueet on huomioitu suunnitelmassa?
Kaskelan uudet asuinalueet huomioidaan kehittämällä Kaskelan linjaa 978 sitä mukaa, kun uudet asuinalueet rakentuvat. Kaskelan nykyinen asutus ei vielä perustele nykyistä tiheämpää tai parempaa joukkoliikennetarjontaa, mutta tarjontaa toki kehitetään kysynnän kehittymisen mukaan.

Miten linjaston kustannukset jaetaan eri kunnille?
HSL:n toiminnassa seutulinjojen kustannukset jaetaan eri kunnille linjojen käytön suhteessa: jos esimerkiksi Keravan seutulinjojen käyttäjistä on 50 % keravalaisia, 30 % vantaalaisia ja 20 % helsinkiläisiä, jaetaan linjoista koituvat kustannukset kunnille tässä samassa suhteessa.

torstai 8. tammikuuta 2015

Linjastoluonnos valmistui!Keravan linjastosuunnitelman 2016-2026 luonnos on valmistunut kommentoitavaksi. Luonnoksiin voi tutustua täällä. Luonnoksia voi kommentoida 1.2.2015 asti, jonka jälkeen suunnitelma viimeistellään helmikuun aikana.

Mikä muuttuu ja miksi?

Uudella linjastolla tavoitellaan Keravalle tehokasta, selkeää ja tasavälistä linjastoa, joka palvelisi nykyisiä matkustustarpeita mahdollisimman hyvin. Uusi linjasto laaditaan siten, etteivät sen kustannukset ylitä nykyisen linjaston kustannuksia.

Uudessa linjastossa nykyisten linjojen 633, 738, 973, 5 ja 8 liikenne loppuu, ja tilalle perustetaan uudet linjat 651, 973, 975, 976, 977, 978 ja 979. Kerava-Nikkilä -linjan 985 liikennetarjonta säilyy suunnitelmassa entisellään.

Yhteydet Keravan asemalle

Linjat 651 ja 973 muodostavat uudessa linjastossa joukkoliikennetarjonnan vahvimman rungon, jonka avulla Keravan tiiveimmin asutuilta alueilta (mm. Keskusta, Kannisto, Sompio, Kaleva, Kilta ja Ahjo) tarjotaan arkiliikenteessä ruuhka-aikoina (noin klo 6-9 ja 14-18) yhteyksiä Keravan asemalle vartin välein, päivä- ja iltaliikenteessä puolen tunnin välein sekä muina aikoina ja viikonloppuisin tunnin välein. Virrenkulmaa puolestaan palvellaan uudella linjalla 977, joka liikennöi ruuhka-aikoina puolen tunnin välein ja muina aikoina tunnin välein.

Ruuhka-aikoina ajetaan myös tunnin välein linjoja 975, 976, 978 ja 979, joilla palvellaan mm. Jaakkolan, Ali-Keravan, Jokivarren, Päivölän, Kaskelan ja Yli-Keravan yhteyksiä. Ruuhka-aikojen lisäksi linjoilla voidaan myös ajaa yksittäisiä täsmävuoroja mm. koulu- ja työmatkaliikenteen tarpeiden mukaan.

Keravan seutuyhteydet

Uuden suunnitelman myötä Keravan seutuyhteyksiä hoitavat linjat 651 ja 973, joista linja 651 tarjoaa suoria yhteyksiä mm. Hakaniemeen, Sörnäisiin, Korsoon ja Tuusulanväylän joukkoliikennekäytävään. Linja 973 taas tarjoaa suoria yhteyksiä mm. Korsoon ja Peijaksen sairaalalle.

Uuden linjaston vaikutukset matkustukseen

Suunnitelma tuo ruuhka-aikoina tuntuvaa parannusta etenkin Kalevan, Killan, Kanniston ja Sompion alueiden joukkoliikennetarjontaan liityntäliikenteen vuorovälin tihentyessä tasaiseen 15 minuuttiin.  Suunnitelman käyttöönoton myötä busseilla on myös aiempaa paremmin aikaa odottaa Keravan asemalla myöhässä kulkevaa junaa, minkä ansiosta suunnitelman mukainen linjasto myös parantaa joukkoliikenteen luotettavuutta.

Suunnitelma nopeuttaa mm. Päivölässä asuvien matka-aikaa asemalle. Toisaalta suoran yhteyden 738 poistuminen pidentää matka-aikaa Ahjosta Kumpulaan, Viikkiin ja Sörnäisiin suuntautuvilla matkoilla. Ahjosta Rautatientorille matkustettaessa liityntäbussin 651 ja junan yhdistelmä tarjoaa vähintään yhtä nopean yhteyden kuin nykyinen linja 738.

Uuden suunnitelman myötä yhä useammalle linjalle saadaan muodostettua vakiominuuttiset aikataulut, minkä ansiosta aikataulut ovat entistä helpompia muistaa. Bussit myös ajavat aiempaa tasavälisemmin, ja peräkkäin ajavia lähtöjä on huomattavasti vähemmän niillä alueilla, joiden yhteyksiä palvellaan useammalla eri linjalla. Esimerkiksi Kannistossa muodostuu nykyisessä linjastossa ajoittain tilanteita, joissa bussit 633 ja 973 kulkevat lähes peräkkäin ja tätä seuraa pidempi aikaväli, jonka aikana ei kulje yhtään bussia. Uudessa linjastossa vastaavaa tilannetta ei pääse syntymään, vaan linjat 651 ja 973 ajavat Kannistossa toisiinsa nähden tasaisin väliajoin.

torstai 30. lokakuuta 2014

Keravan sisäiset yhteydetKeskitymme ensi viikolla pohtimaan Keravan uuden linjaston suunnittelussa Keravan sisäisiä yhteystarpeita. Olemme suunnittelussa tunnistaneet yhteystarpeet asuinalueilta Keravan juna-asemalle junaliityntää varten sekä yhteystarpeet kouluihin, erilaisiin terveyspalveluihin ja työpaikka-alueille (mm. Ali-Kerava, Huhtimontie ja Koivulantie). Blogikeskustelussa on lisäksi nostettu esiin mm. yhteystarpeita päiväkoteihin, Keudalle, Savion lähipalveluihin ja urheilupuistolle. Asiakaspalautteissa on myös ajoittain nostettu esiin tarve paremmista yhteyksistä Keravan hautausmaalle.

Tuleeko mieleen muita tärkeitä yhteystarpeita? Minne kaikkialle muualle Keravan sisällä on tarvetta päästä joukkoliikenteellä?

perjantai 17. lokakuuta 2014

Keravan seutuyhteydet

Keravan uuden linjaston suunnittelutyö etenee, ja tällä hetkellä tutkimme erilaisia seutuyhteystarpeita ruuhka-aikoina ja niiden ulkopuolella. Nykyisin Keravalla kulkee kolme eri seutulinjaa (633, 738 ja 973), jotka palvelevat yhteystarpeita mm. Korson suuralueelle sekä Tuusulanväylän ja Lahdenväylän suuntiin. Mitkä siis olisivat kolme tärkeintä paikkaa Keravan alueen ulkopuolella, joihin olisi jatkossakin tärkeää päästä joukkoliikenteellä? Olemme suunnittelussa tunnistaneet yhteystarpeet Helsingin keskustaan, Sörnäisiin (vaihtoyhteys metroon) sekä Korson asemalle (vaihtoyhteys junaan), mitkä siis olisivat kolme tärkeintä kohdetta näiden lisäksi?

tiistai 30. syyskuuta 2014

Linjastosuunnitelmatyö käynnistyy

Olemme HSL:ssä aloittaneet Keravan linjastosuunnitelman laatimisen vuosille 2016–2026. Työssä käymme läpi alueen joukkoliikenteen nykytilaa ja pohdimme, miten voisimme palvella matkustustarpeita entistä paremmin. Teemme suunnittelutyötä yhdessä joukkoliikennesuunnittelijoiden, Keravan kaupungin joukkoliikennevastaavien, alueen asukkaiden sekä muiden tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Linjastosuunnitelma valmistuu kevään 2015 loppuun mennessä.

Kerromme tässä blogissa suunnittelutyön etenemisestä viikoittain, ja postauksia kommentoimalla voit osallistua suunnitteluun heti työn käynnistymisestä lähtien. Blogin kautta jätetyt viestit välittyvät HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoille, jotka hyödyntävät niitä työssään. Osallistu siis rohkeasti – ja vaikuta asuinalueesi joukkoliikenneyhteyksiin!

Miksi linjastoa suunnitellaan juuri nyt?

Pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmään on tiedossa suuria muutoksia ja uudistuksia seuraavien kymmenen vuoden aikana: uudet juna- ja metrolinjat avautuvat Kehäradan ja Länsimetron myötä, minkä lisäksi mm. lippu- ja informaatiojärjestelmä uudistuu. Nyt onkin hyvä hetki pohtia, miten nämä muutokset vaikuttavat Keravan liikenteeseen ja toisaalta käydä läpi muitakin Keravan liikenteeseen liittyviä kehitystarpeita.

Suunnittelemme työssä Keravan sisäisen linjaston sekä linjat Sipooseen, Vantaalle ja Helsinkiin. Lisäksi tarkastelemme karkealla tasolla yhteystarpeita Tuusulan ja Järvenpään suuntiin. Linjastosuunnitelmassa on tarkoitus myös varautua uusien työpaikka- ja asuinalueiden rakentumiseen sekä muihin kaupunkialueen muutoksiin.

HSL on tehnyt Keravan linjastoon vuosittain pieniä reitti- ja aikataulumuutoksia. Linjastosuunnitelman myötä tavoittelemme Keravalle tehokasta, selkeää ja tasavälistä linjastoa, joka palvelisi nykyisiä matkustustarpeita mahdollisimman hyvin. Pyrimme siihen, että voisimme jatkossa suunnitella liikenteen vuosittain mahdollisimman pienin muutostarpein.

Keskitymme työssä kohdistamaan parasta tarjontaa niille alueille, joiden matkustuskysyntä ja -potentiaali ovat suurimmat. Haluamme myös varmistaa toimivat liityntäyhteydet asemille, koska käytännössä koko suunnittelualueelta nopein tapa matkustaa Helsingin keskustaan on vaihdollinen bussi + juna -yhteys.